ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Αγίου Τρύφωνος 31, TK 14562, Κηφισιά

Τηλέφωνο: 211 - 2260940 - Fax: 211 - 2260941

E-mail: info@onra.gr